Анна Александрова

Дата на раждане:
25 февруари 1975

Юрист


Народен представител в 44, 45, 46, 47 и 48 НС.


Председател на комисията по правни въпроси в 44 НС.