Андрей Рунчев

Дата на раждане:
28 юни 1977

Завършил е Английска езикова гимназия в гр. Бургас, продължава образованието си в Икономически университет - гр. Варна. Притежава бакалавърска степен специалност "Стопанско управление" и магистърска "Счетоводство и одит" от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив.
От 2013 г. е директор на Общинско предприятие "Транспорт " в Община Бургас.
Участвал е в мащабното изграждане на градското видеонаблюдение и развитието на интелигентните транспортни системи в Бургас. Бил е част от реализацията на големи инфраструктурни проекти в региона.
Семеен с две деца.