Александър Иванов

Дата на раждане:
29 август 1982

Образование: финансист

Професионален опит: Богат опит в одиторската сфера.


Народен представител в 44, 46, 47 и 48 НС