Николай Диков

Дата на раждане:
08 април 1986

Има магистърска степен  по „Публична администрация” от Техническия университет в София. Защитава дипломна работа на тема „Инвестиции в човешки капитал в България”.


Професия: Икономист


Позиция: Председател е на Постоянната комисия по „Спорт и младежки дейности”, член на комисия „Евроинтеграция и международни връзки”, и зам. председател на временна комисия „Безопасност на движението” в Общински съвет - Стара Загора, мандат 2011-2015 г.


Член на ПП ГЕРБ от 2010 година