13.09.2021

Заместник-председателят на групата общински съветници на ГЕРБ Наталия Кръстева с апел към Общинския съвет да отдаде дължимото внимание на параолимпийския атлет Християн Стоянов

Общинският съвет да отдаде дължимото внимание на параатлета Християн Стоянов ще предложи заместник-председателят на групата общински съветници на ГЕРБ Наталия Кръстева на настоящата сесия. Стоянов, който спечели сребърен медал от параолимпийските игри в Токио тази година, тренира в Русе, а негов треньор е уважаваният атлет и общински съветник от ГЕРБ Евгени Игнатов. Кръстева ще настоява съветниците да намерят способ според Наредбата за символиката на Община Русе и да отличат спортиста.  Според групата съветници от ГЕРБ с пропуска си да награди спортиста за завоюваната победа, администрацията е показала неуважение към постижението на Стоянов и неговия треньор.

По отношение на точката, касаеща сключване на договор за сътрудничество между Община Русе и три НПО-та, общинските съветници на ГЕРБ поддържат становището, че от предложения материал не става ясно:
-    Какви точно дейности ще бъдат предприети по отношение на намиране на осиновители на наличните безстопанствени животни в Общинския приют;
-    От кого ще бъдат предприети тези дейности;
-    Кой ще бъде отговорен за дейностите и кой ще бъде платеца по тях.

“В случай на поемане на ангажимент от фондациите за оказване на съдействие при осиновяване на животните в страната и чужбина и помощ за извършване на допълнителни ветеринарномедицински манипулации в клиники извън приюта, следва да бъде посочено и къде ще бъдат извършвани дейностите, както и да бъдат уточнени съответните ветеринарни амбулатории. Това е поредното необосновано предложение от страна на администрацията. Липсват предложени критерии за дебат”, коментира председателят на групата съветници Бедрос Пехливанян.

Съветниците на ГЕРБ споделят съмнението, че ролята на посочените фондации ще се свежда основно до посредничество за осиновяване на животните в чужбина, а останалите дейности ще бъдат извършвани в общинския приют. Съмнението се засилва и поради факта, че не е чуто становището на общинската администрация.

“Не можем да подминем и факта, че за последните една – две години популацията на бездомните кучета в града драстично е увеличена – проблем, който при предишното управление беше сведен до минимум”, изтъкват съветниците.

На днешната сесия групата съветници от ПП ГЕРБ ще подкрепи искането за закриване на Комисията за взаимодействие с гражданското общество, която работи към Общински съвет – Русе. Още по време на дебатите за създаване на комисията заместник-председателят на групата съветници от ГЕРБ Наталия Кръстева изтъкна: “Гражданите и представителите на неправителствените организации могат да се включват активно, като участват в заседанията на постоянните комисии. Същите могат да внасят предложения по време на заседание на комисиите, да се изказват и да дават становища по точките от дневния ред.” В същото заседание Кръстева се обърна с призив към общинските съветници да вложат повече интелигентност при взимането на решение, изтъквайки, че единствената функция на новата комисия ще бъде да разглежда постъпили сигнали. Тя предложи комисията да бъде конституирана като специализирана и да заседава само при необходимост. Припомняме, че предложението й беше отхвърлено с гласовете на БСП, ВМРО, ДПС и Атака.

Общинските съветници от ГЕРБ отбелязват, че за две години  Комисията за взаимодействие с гражданското общество, състояща се от 9 члена, е коствала на общинския бюджет близо 27 000 лева.

 Групата на ГЕРБ ще гласува против по точките за продажба на парцели по улиците “Доростол”, “Панагюрище” и “Вискяр”. “Общината на всяка цена иска да продава имущество. В подкрепа на това в настоящата сесия виждаме как няколко парцела се продават на търг, при положение, че могат да бъдат дадени с процедури за обезщетение и придобиване на минимум 15% от бъдещи жилищни площи, с което общината ще обнови своя сграден фонд”, зави Бедрос Пехливанян. Той допълни, че много по-изгодно за Община Русе би било да създава такъв тип инициативи и да придобива нова собственост, отколкото да продава необмислено имуществото си.

< Назад