17.05.2018

Зам.-председателят на парламента Емил Христов и Иван Миховски участваха във форум за развитието на българското земеделие

Зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов и народният представител от ГЕРБ-Троян Иван Миховски участваха днес в Дискусионен форум за ролята на ЕС за развитието на българското земеделие и участието на младите хора. Събитието е част от дейностите по проект „Младите фермери - възродители на българското село“, свързан с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

 

На събитието присъстваха още кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Свилен Русинов, председателят на Общински съвет – Тетевен Мария Стойчева, изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” Мариела Петрова, ученици, учители, граждани.

 

Преди форума Емил Христов и Иван Миховски разговаряха с кмета Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски, Свилен Русинов, Тони Стоев и председателя на Общинския съвет Мария Стойчева. На дискусията бе представен  филм за млади фермери и техните стопанства в община Тетевен, а Милка Нанова от областната служба за съвети в земеделието представи презентация на тема: „Възможности за подпомагане на млади фермери по ПРСР 2014-2020“.

 

Зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов се обърна към присъстващите, като първо поздрави младите фермери за избора им. Той пожела на всички тях да продължават да работя активно и да развиват стопанствата си, като отбеляза, че България е едно чудесно място и младите трябва да останат тук - да се развиват и успяват.

 

Основната цел на проекта е чрез инструментите за публичност на Българското председателство на ЕС, да се популяризира позитивното влияние от членството на България в ЕС върху мотивацията на младежите от малките общини за професионална реализация в родното място; свободата на обмен на добри европейски и световни практики в селското стопанство; ролята на европейското финансиране за този отрасъл като гаранция за сигурност, устойчивост и преодоляване на диспропорциите в развитието на регионите.

 

Проектът ще обхване младежи от 15 до 29 г. от община Тетевен, както и млади хора от  областите Ловеч, Плевен, Габрово и Търговище, обединени в Регионална младежка мрежа. Той е на стойност 4100 лева, от които собственият принос на Община Тетевен е 600 лв. Очакваният резултат след осъществяването на проекта е да се достигне до голям брой млади хора, които да бъдат запознати и насочени към земеделския сектор, като предпоставка за  създаване на собствен бизнес и преодоляване на обезлюдяването на българското село. Основното послание е, че животът на село и в малкия град не лишава младите хора от самочувствието им на граждани на Европа и света.

Дейностите, които са предвидени за реализация са организиране на информационна и рекламна кампания; заснемане на видеофилм за младите фермери, техните стопанства и тяхното участие в обществения и културен живот на общината; дискусионен форум за ролята на ЕС за развитие на българското земеделие и участието на младите хора в този процес; организиране на срещи с младите фермери в основните и средни училища в община Тетевен.

Партньори на инициативата са земеделски производители от община Тетевен, основни и средни училища от общината, РСО „Централна Стара планина” и Общинска служба по земеделие – Тетевен.

 

< Назад