18.04.2024

Общинските съветници Елена Кокаларова и Йордан Вълев с приемен ден за граждани

Общинските съветници от групата на ГЕРБ в ОбС Елена Кокаларова и Йордан Вълев ще имат приемен ден с граждани на 18 април - четвъртък, от 16:00 до 18:00 ч. Срещите ще се проведат в офиса на ГЕРБ – Бургас на ул. „Конт Андрованти“ №5.

Елена Кокаларова е зам.-председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси и на Постоянната комисия по устройство на територията.

Освен това тя е член на Постоянната комисия по правни въпроси

Йордан Вълев е председател на Комисията по чл. 5 от правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

Освен това е член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, както и на Постоянната комисия по туризъм.

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ПП ГЕРБ.

< Назад