31.10.2020

МГЕРБ подкрепя възможностите за увеличаване на извънредното отработено време от 150 на 300 часа

В глобалното съвремие добре развита икономика означава инвестиции в сфери с висока добавена стойност, модернизация, иновации и гъвкавост. Високата производителност на труда, която е задължително условие за работеща икономика, е функция от съвкупни фактори, към които спадат условията на труд, мотивацията и конкурентното заплащане на заетите в даден сектор, в едно с подходяща законова рамка, която да защитава правата и да се грижи за интересите както на трудещите се, така и на работодателите.

Като категорична лъжа и манипулация определяме твърденията на МО на БСП, че законовите промени за увеличаване на допустимите часове извънреден труд ще доведат до експлоатация на работещите. Този силно неприемлив прочит на текстовете от Кодекса от страна на младите социалисти единствено демонстрира тяхното пълно неразбиране на тематиката и пренася дебата от 21 в 19 в. МГЕРБ намираме това за контрапродуктивно в момент на силни изпитания пред социалната и финансовата сфери, когато консенсусът следва да доминира. Подчертаваме, че търсенето на гъвкави решения, каквото е предлаганото от страна на МТСП, единствено разширява обхвата от възможности пред работодателите и трудещите се, като отговаря на модерните потребности най-вече на младите хора. Опцията за увеличение в броя на часовете извънреден труд ще се случва само като резултат от преговори между работодатели и работници за всеки бранш и компания по отделно, което изключва всякаква възможност за злоупотреби с труда на гражданите. Резултатът, който ще бъде постигнат е гаранция, че всеки един ще получи справедливо изработените си средства, без това да се случва за сметка на държавния бюджет.

МГЕРБ категорично застава в подкрепа на правата на младите български данъкоплатци, чиито труд и усилия стоят в основата на модерната икономика и нейното развитие. Призоваваме всички компетентни институции да продължат с усилията си за осигуряване на надеждна, сигурна и конкурентна среда, в която работещите млади да имат възможността да разгръщат и развиват своите потенциал и умения. Логика и тълкувания, като тези на МО на БСП, че нуждата от полагане на допълнителен труд е оказване на принуда, следва да бъдат отхвърляни като несъвместими със съвремието. Извънредните часове работа са характерни и типични, особено за модерните отрасли на икономиката. От тази гледна точка ние напълно застъпваме идеята те да бъдат разглеждани като елемент в полза на високата производителност. От такава гледна точка следва този елемент да бъде регламентиран чрез ясна нормативна уредба, което сме убедени ще доведе до сигурност и защита едновременно както за интересите на работниците по отделно, но така също и на самите компании и бизнес средата като цяло.

< Назад