06.04.2020

Менда Стоянова: Парламентът ще работи, докато има поне 121 здрави депутати

Медия: вестник „Марица”

-Извънредното положение се удължава. Какви са прогнозите?

- Анализът, направен от екипа на Министерството на финансите, показва спад на  брутния вътрешен продукт през 2020 г. с 3 процента. Други международни анализатори прогнозират още по-голям спад, което е изключително тревожно. Това  вече означава, че  годишните постъпления в бюджета ще бъдат намалени с около 2,4 милиарда лева. Срещу тези приходи обаче са планирани разходи, които държавата няма как да не направи.

Не можем да спрем  финансирането на цели системи - пенсионната, социалната, здравната, образователната, системата на сигурността.  Напротив - в  тежката  ситуация  тези сектори ще изискват повече разходи.  Едновременно с това в бюджета се предвижда  и увеличение на разходите  с 1 млрд. лева като трансфер към фонд „Безработица“, защото той  ще бъде най-натовареният. Много хора вече са започнали регистрация в бюрата по труда.  Голяма част от българите, завърнали се от чужбина, също се регистрират като безработни. Това е много голям натиск към бюджета.  Подпомагането на работодателите   по така известната напоследък схема   60/40  за  заплати също е допълнително натоварване.

- Ще стигне ли  един милиард, за да се плащат обезщетения на всички безработни? Всеки ден на борсата излизат десетки и стотици хора.

- Това трудно може да се прогнозира. Ако не стигне, ще има възможност фонд „Безработица“ да бъде попълнен, като се осигурят  още средства за хората,  които нямат възможност да си изкарват прехрана.   Още  700 млн. лева  държавата  ще даде чрез  Българската банка за развитие  като гаранция за кредити на фирми, теглени през търговските банки, а също така  за лихвите по безлихвените кредити  - по 1500 лева на човек,   които ще се отпускат  на физически лица  в неплатен отпуск или с финансови затруднения.  Дотук непредвидените разходи  възлизат на 4,2 млрд. лева.

 

Този дефицит в хазната  е  най-малката сума,  която трябва да бъде осигурена, за да не изпадаме в още по-страшни катаклизми. Ние сме предвид​или в бюджета за 2020 г. лимит за заеми от 2,2 млрд. лева, чиято цел е единствено за покриване на текущи падежи по стари кредити.  До 10 млрд. лева остава разлика  от 3,6 млрд. лева - лимит за дълг, който може да бъде изтеглен, ако  неблагоприятната ситуация с пандемията продължи. Ако обстановката в страната се подобри, тези средства няма да се взимат, но трябва да има ликвиден  буфер, за да се даде на правителството възможност да реагира бързо при влошаване на положението.

- Има опасения сред опозицията, че тези 3,6 млрд. лева  могат да се похарчат безконтролно. Какви са гаранциите, че това няма да се случи, при положение че парламентът  няма да работи постоянно като преди?

- Съгласно Закона за публичните финанси правителството не може да  изразходва  нито един лев от  бюджета, както и от този заем без решение на Народното събрание.   Не е изключено да има и други мерки  за  подпомагане  на  домакинствата и бизнеса, което ще наложи допълнително финансиране. Това означава, че ще има още една актуализация на бюджета с оглед на променящата се обстановка и в зависимост от това кога  ще бъде отменено извънредното положение и колко бързо българската  икономика  ще може да се възстанови.  Всички знаем, че нашата икономиката  е доста отворена,  свързана  е с икономиките на европейските държави, така че възстановяването от кризата не зависи само от нас.  Парламентът ще работи, докато има необходим кворум - поне 121 здрави народни представители от 240-те. Ще заседаваме в извънреден порядък, когато е необходимо да се вземат важни решения за ситуацията в България.  Що се отнася до парламентарния контрол, той продължава непрекъснато. Само че вместо от трибуната в петък ще бъде в писмена форма, като всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на сайта както на съответното  министерство, така и на Народното събрание, което гарантира публичност. Единственият проблем на опозицията е, че няма да могат да изпълняват своята театрална роля от трибуната на парламента.

- Вашият  пловдивски колега от „Обединени патриоти“ Славчо Атанасов каза, че подкрепя взимането  на голям заем, но тези пари трябва да бъдат насочени  за хората, който  бедстват.  Не считате ли, че предложението му е основателно? В Сицилия вече започнаха гладни бунтове.

- Според мен трябва да се подпомагат хора, загубили доходите си в кризата поради това, че има спад в потреблението или са прекратили дейността си.  Що се отнася до бедни неработещи хора, има система за социално подпомагане, която е действала  досега и продължава да действа.

В бюджета за 2020 г. са предвидени над 1 млрд. лева за различни видове помощи на социално слаби граждани.

- Застрашено ли е  редовното плащане на майчинство, детски надбавки,  социални помощи, пенсии, ако епидемията продължи да се разраства, а кризата се задълбочи?

- Категорично не.  Законът предвижда  изпълнение на всички разходи по бюджета за социално осигуряване, майчинство, болнични, пенсии, пособия по безработица. Това е и смисълът на заема, който искаме да изтеглим, защото с него компенсираме спада на приходите ​- източник  за финансиране на всички тези плащания. Нещо повече, знаете, че  определени категории хора работят при  свръхнапрежение - медицински персонал, служители на МВР, социални работници, които трябва да бъдат стимулирани допълнително. Такива  средства  също не са предвидени в бюджета. Затова всяко министерство и ведомство правят анализ и предлагат преструктуриране на разходи.  Тези, които не са жизненоважни, ще бъдат отложени  за следващи години,  за да използваме икономиите там, където това е необходимо.

- При какви условия ще се тегли заемът?

- Държавните ценни книжа е  рутинна операция, която извършва Министерството на финансите. В началото на годината имаше няколко аукциона на ДЦК, които минаха при изключително голям интерес и ниска лихва. В променената ситуация ще видим как реагират пазарите  на такава емисия. Има три източника - емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния или на външния пазар и  чрез международни финансови институции, когато  първите два са изчерпани и пазарите  не гласуват доверие на ДКЦ.

- Заговори се, че част от средствата по оперативни програми ще бъдат пренасочени за компенсиране на щетите от пандемията. За Пловдив са одобрени над 200 млн. лева - по проекта за водния  цикъл, за чието изпълнение вече са подписани договори, и за Южния обходен колектор, за който текат процедури за избор на изпълнител.  Ще продължават или ще бъдат спрени?

- Европейският  съюз даде картбланш на всяко правителство да преструктурира неизразходваните средства и да ги използва във връзка  с кризата. В момента се прави преоценка  на всяка една от оперативните програми и се дава възможност на бенефициентите да кандидатстват  по други по-важни схеми, свързани с коронакризата.  По проектите за водния цикъл  на Пловдив и Южния обходен колектор  не се предвижда  промяна.  Те ще се изпълняват, поне такава е информацията засега.  Хората трябва да бъдат спокойни. Тази криза дойде изневиделица и ще си отиде рано или късно. Но за да си отиде по-бързо и с най-малко човешки загуби, трябва да слушаме медицинските специалисти, да изпълняваме  техните указания и да бъдем дисциплинирани.

< Назад