22.06.2019

График за провеждане на събрания за избор на делегати за Национално събрание на ПП ГЕРБ за област Видин


ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Видин 10.06.2019 г. 18:00 гр. Видин, ул. "Дунавска" 1, Конферентна зала на ПП ГЕРБ
Бойница 17.06.2019 г. 17:00 с. Бойница, салона до кметството
Белоградчик 14.06.2019 г. 19:00 гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" 31
Брегово 22.06.2019 г. 17:00 с. Ракитница, салона на читалището
Грамада 15.06.2019 г. 19:30 гр. Грамада, Клуб на пенсионера
Димово 15.06.2019 г. 17:00 гр. Димово, ул. "Георги Димитров" 91
Кула 17.06.2019 г. 18:30 гр. Кула, ул. "Възраждане" 36
Макреш 16.06.2019 г. 17:00 с. Раковица, ул. "Двадесет и пета" 4
Ново село 21.06.2019 г. 17:00 с. Винарово, салона на читалището
Ружинци 11.06.2019 г. 17:30 с. Дреновец, ул. "Георги Димитров" 150
Чупрене 14.06.2019 г. 17:30 с. Чупрене, ул. "Асен Балкански" 70

< Назад