02.11.2017

График за провеждане на общински събрания за определяне на делегати за Редовно отчетно-изборно делегатско Национално събрание нa ГЕРБ

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Антоново

24.10.2017

17:30

Народно читалище "Христо Ботев - 1921"

Опака

30.10.2017

17:30

Oфиса на ГЕРБ в гр. Опака, ул. "България"
№92

 

Попово

02.11.2017

17:30

Дом на културата

< Назад