11.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Област Ямбол

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Ямбол 29.07.2019 г. 18:00 ч. гр. Ямбол – Зала на община Ямбол
Тунджа 30.07.2019 г. 18.30 ч. гр. Ямбол – Зала на община Ямбол
Стралджа 31.07.2019 г. 18.30 ч. гр. Стралджа - Клуб на пенсионера
Елхово 08.08.2019 г. 17.30 ч. гр.Елхово - Малката зала на читалище "Развитие"
Болярово 10.08.2019 г. 11.00 ч. Община Болярово, с. Мамарчево в читалището

< Назад