07.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Област Видин

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО Дневен ред на събранието
Видин 21.07.2019г. 18:30 гр. Видин, Конферентен център към Областна администрация Видин, ул. Дунавска № 6 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Бойница 20.07.2019 г. 16:00 с. Бойница, Ритуална зала на община Бойница, ул. „Георги Димитров” № 1 1.Номинации за общински съветници
2.Номинации за кмет на община
Белоградчик 23.07.2019г. 18:30 гр. Белоградчик, салона на Младежки дом 1.Номинации за общински съветници
2.Номинации за кмет на община
Брегово 26.07.2019г. 18:00 Офис на ПП ГЕРБ - гр. Брегово, ул. "Климент Охридски" 1 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Грамада 22.07.2019г. 17:00 гр. Грамада, салона на НЧ "Пробуда", ул. Мико Нинов 2 1.Номинации за общински съветници
2.Номинации за кмет на община
Димово 21.07.2019г. 16:00 гр. Димово, салона на  НЧ "Паисий Хилендарски -1927", ул. "Свилен Русев" 3 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Кула 07.08.2019 г. 17:30 гр. Кула, салона на НЧ "Просвета-1882", ул. "Възраждане" 21 1.Номинации за общински съветници
2.Номинации за кмет на община
Макреш 22.07.2019г. 19:00 с. Раковица, салона на "Надежда 1906", ул. Четвърта №9 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Ново село 26.07.2019г. 16:00 с. Ново село, офис на ПП ГЕРБ,  ул. „арх. Илия Попов” № 89, ет. 2 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Ружинци 25.07.2019г. 17:00 с. Дреновец, ул. "Георги Димитров" 117 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
Чупрене 23.07.2019г. 16:00 с. Чупрене, ул. "Асен Балкански" 70 1.Номинации за кмет на кметство
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община

< Назад