09.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Oбласт Монтана

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

БЕРКОВИЦА

02.08.2019

18,00

гр.Берковица, кафе ДАМС, ул.“ Александровска„№10

БОЙЧИНОВЦИ

06.08.2019

17.00

гр. Бойчиновци, Културния дом  ул. Малчика

БРУСАРЦИ

05.08.2019

17,00

Читалището в гр.Брусарци

ВЪРШЕЦ

 

08.08.2019

 

17,00

гр.Вършец , СЪНИГАРДЪН, ул.Република №6

ВЪЛЧЕДРЪМ

04.08.2019

18,00

Зала №2 на общината гр.Вълчедръм, ул.България №18

Г.ДАМЯНОВО

07.08.2019

16,00

Заседателната зала на община с. Г.Дамяново

ЛОМ

05.08.2019

19.00

гр.Лом, Читалище Постоянство,ул. Славянска №1

МЕДКОВЕЦ

06.08.2019

14,00

Базата на Агрофог  в село Расово

МОНТАНА

09.08.2019

17,30

Залата на хотел Огоста

ЧИПРОВЦИ

07.08.2019

18,00

Сградата на общината, гр.Чипровци, ул.Петър Парчевич №45

 

 

 

ЯКИМОВО

04.08.2019

16,00

Читалището в село Якимово, ул.Европа №8

 

 

< Назад