28.03.2019

ГЕРБ-Пирдоп проведе дискусия на тема “Агресия и наркотици в училище - реалности и решения. Ролята на семейството и институциите"

Структурата на ГЕРБ в Пирдоп организира и проведе дискусия на тема „Агресия и наркотици в училище – реалности и решения. Ролята на семейството и институциите”. Участие в дискусията взеха общинският ръководител на ГЕРБ-Пирдоп Донка Бикова, Георги Чобанов – член на общинското ръководство и общински съветник от партията, Захаринка Бодурова – общински клубен ръководител на Жени ГЕРБ-Пирдоп, Яна Мечева – общински клубен ръководител на Младежи ГЕРБ-Пирдоп, началникът на Районно управление на полицията в гр. Пирдоп, инспектор детска педагогическа стая към РУП Пирдоп, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в града, директорите на СУ „Саво Савов” и ПГТХТ „Никола Димов”, учители от двете училища, както и учители от ПГМЕ в гр. Пирдоп.

Водещ и модератор на дискусията беше психологът Диана Андреева. Презентирана беше актуалната обстановка в България по отношение на агресията сред учениците и употребата на наркотични вещества. Участниците бяха разделени в 5 групи. В модул 1 бяха анализирани причините за агресията и използването на наркотици от учениците. В модул 2 присъстващите посочиха и предложиха конкретни мерки за решаването на тези два толкова сериозни проблема.

Дискусията бе изключително ползотворна и завърши с обещание за бъдеща работа по проекти и реализация на някои от набелязаните мерки.

< Назад