27.05.2020

Евродепутатът от ГЕРБ д-р Андрей Ковачев инициира политическа декларация за въздействието на пандемията върху достъпа до здравни грижи

Евродепутатът от ГЕРБ и зам.-председател на Групата на ЕНП в ЕП д-р Андрей Ковачев инициира политическа декларация за въздействието на пандемията върху достъпа до здравни грижи. Документът е изготвен съвместно с Европейското партньорство за подобряване достъпа на пациентите до здравеопазване и е подкрепен от общо 58 евродепутати от всички основни политически групи.

Според тях кризата с COVID-19 е разкрила явни пропуски в здравните системи на държавите-членки, както и слабости в способността на ЕС да предприема действия в отговор на една от най-тежките здравни кризи в близката ни история.

В изпратената до председателя на Европейската комисия и комисаря по здравеопазването декларация евродепутатите призовават държавите-членки да се въздържат от налагане на бланкетни ограничения на свободното движение на жизненоважни лекарствени и медицински продукти или от затварянето на границите.

Евродепутатите настояват за използването на структурните фондове за инвестиции в електронно здравеопазване и искат Европейската комисия да обмисли използването на налични инструменти на европейско равнище, като например съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки, за да се избегне „война на наддаване“ между държавите-членки, след като бъдат одобрени нови лечения и ваксини за COVID-19.

“Ние също така смятаме, че е абсолютно необходимо да извлечем поуки от настоящата ситуация за в бъдеще. Пандемията с COVID-19 показва значението на координираните действия на ниво ЕС за справяне с трансграничните заплахи за общественото здраве. Здравето не е само национален въпрос - той е спешен приоритет на европейската и глобалната здравна политика. Ако искаме да запазим ценните постижения на десетилетия европейска интеграция, не можем да продължим да приемаме силно ограничената роля на ЕС в справянето с основните заплахи за здравето на европейските граждани”, продължава декларацията.

Подписалите евродепутати искат също така засилване на компетенциите, финансирането и кадровите ресурси на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), както и проучване в дългосрочен план на възможностите за подобряване на капацитета на ЕС за противодействие на трансгранични заплахи за здравето, включително чрез евентуално адаптиране на Договорите на ЕС.

 

Пълният текст на декларацията може да намерите тук (в превод от английски): http://www.andrey-kovatchev.eu/uploads/joint_declaration.pdf

 

 

 

 

< Назад