28.05.2021

Ева Майдел е избрана за член на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел бе избрана за член на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа.

„Важно е България да има повече представители в най-важния орган – пленарното заседание на този основополагащ за бъдещето на Европа процес. В следващите месеци работата ни ще бъде да чуем желанията на хората за развитие на европейската интеграция – в кои сектори, колко бързо и до каква степен? Например искаме ли повече общи европейски стандарти и критерии в здравеопазването, в образованието? Или трябва ли Европейският съюз да инвестира в обща инфраструктура, да има някаква хармонизация на данъчни политики и прочие? Това са въпроси, по които отделните държави и дори региони имат различни виждания и е важно България да има представители, които да отстояват интересите ѝ“, заяви Ева Майдел, която е един от 28-те предсатвители от групата на ЕНП в пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа.

„До лятото на 2022 г. трябва да изготвим конкретен доклад с препоръки какви промени в устройството и законодателството на ЕС са нужни, за да се реализират одобрените по време на Конференцията идеи. До тогава ще има много събития, инициативи и възможности всеки човек да сподели притеснения или предложения за развитието на Европейския съюз. Важно е да чуем не само гласа на мнозинството, но да отчетем и по-слабите, специфични интереси, защото именно това отличава Европа от другите места по света – желанието в обществото да няма пренебрегнати“. Това добави Ева Майдел, която е председател на най-голямата мрежда от про-европейски организации – Международното Европейски движение.

Откриващото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа е на 18 юни 2021 г. Негови членове ще са 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава-членка) и трима на Европейската комисия, както и 108 представители на националните парламенти и 108 граждани. Бройката се допълва от по 18 представители от Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, както и по 8 представители на социалните партньори, и 8 на гражданското общество, сред които ще е и Международното Европейско движение.

< Назад