31.05.2023

Емил Радев: Проучване потвърди необходимостта от общи правила за администрацията на ЕС

Експертно проучване, представено на заседание на правната комисия на Европейския парламент, отчита регулаторни пропуски в резултат от процеса на цифровизация в административните процедури на ЕС.
„Задълбоченият анализ потвърждава необходимостта от установяването на общи правила в европейската администрация”, коментира българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. По думите му така на практика експертната оценка подкрепя доклада, който в момента се изготвя по собствена инициатива на ЕП и има за цел да подобри ефективността и правната сигурност на публичната администрация на ЕС. Като докладчик по досието от страна на ЕНП Емил Радев настоява за адаптиране на нормативната рамка в отговор на бързото навлизане на цифрови инструменти в административните процедури.
Направеното проучване посочва регулаторни пропуски, свързани с липсата на прозрачност и на съгласуваност между цифровите правила и нормите на административното право, както и слабости в механизмите за правна защита и проследяване на резултатите от решенията.
Експертите открояват три възможни подхода за насърчаване на ефикасността и ефективността на публичната администрация на ЕС. Първият от тях представлява регламент за административното производство, който поставя фокус върху възможността за обжалване на административните решения. Вторият подход предвижда регламент за административната дейност, който да следва нуждите на гражданите, а не бюрократичната логика, но пък залага повече задължения на администрацията. Третият вариант се оценява като най-малко ефективен, тъй като се отнася до установяването на „Кодекс на цифровата администрация на ЕС”, който няма задължителен характер, а е базиран на добрите практики.
От Европейската комисия изразиха позицията, че проучването отразява предимно административния опит в държавите членки, а не в институциите на ЕС, но евродепутатите оцениха позитивно възможността да се запълнят нормативните празноти, които възникват в резултат от процеса на цифровизация. В рамките на дебатите членовете на правната комисия се обединиха около мнението, че предложените варианти за преодоляване на регулаторните пропуски не се самоизключват, а по-скоро взаимно се допълват.
Емил Радев на свой ред определи експертното проучване като добра отправна точка за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Като изтъкна, че не е привърженик на налагането на прекалено рестриктивни политики, българският евродепутат предложи да се извлече най-доброто от първите два правно обвързващи подхода в съответствие с целите за постигане на независима, ефективна и отворена администрация на ЕС.

< Назад