30.06.2022

Емил Радев: Очакваното предложение на ЕК за признаване на родителството не трябва да засяга националното законодателство в тази област

Очакваното законодателно предложение на Европейската комисия за признаване на родителството и свързаните с него съдебни решения при трансгранични ситуации не трябва да води до промени в националните материалноправни норми на държавите-членки. Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който представлява Комисията по правни въпроси на ЕП на заседание на Мрежата на комисията по петиции. Повод за дебата беше съвместната работа на двете комисии по темата за законното родителство в ЕС.

„Понастоящем няма инструмент за международно признаване на родителството и установяването му се урежда от националното законодателство”, отчете българският евродепутат. Той припомни позицията на Комисията по правни въпроси по повод внесени петиции, че съгласно Договорите на ЕС материалното право относно семейните въпроси и правния статут на лицата попада в компетентността на държавите-членки.

„Към момента Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и въпросите на родителската отговорност („Регламент Брюксел IIa”) не се прилага за установяване или оспорване на отношения родител – дете и за решения за осиновяване”, посочи Емил Радев. Той отбеляза, че някои държави-членки прилагат своите национални стълкновителни правила за признаване на публични документи за родителство, но техните решения се различават съществено по отношение на това кое право следва да се прилага – дали законът за гражданството или например правото на обичайното местопребиваване.

Новата законодателна инициатива на Европейската комисия, която се очаква да бъде обявена през есента, ще търси решение на част от тези проблеми. Тъй като законодателството в областта на семейното право остава в компетенциите на държавите- членки, предложението на ЕК за улесняване на взаимното признаване на родителството между страните в ЕС ще се основава  на съдебното сътрудничество по граждански дела и мерките в сферата на семейното право с трансгранични последици. Новите общи правила ще бъдат насочени към признаване на родителството в случаите, когато семейства с деца пътуват в рамките на ЕС, преместват се в друга страна-членка или се връщат в съответната държава по произход. „Надявам се, че законодателното предложение ще бъде съобразено в максимална степен със защитата на интересите на детето и неговите основни права”, заяви пред колегите си Емил Радев.

 

< Назад