23.09.2022

Димитър Стоянов, 24 МИР София: Правосъдната реформа е ключов приоритет от програмата на ГЕРБ-СДС

„Правосъдната реформа е ключов приоритет от програмата на ГЕРБ-СДС. През годините ние сме единствената политическа сила, която е доказала, че може да провежда системни и всеобхватни промени в тази област на всички нейни нива“. Това заяви юристът и кандидат за народен представител от 24 МИР София Димитър Стоянов, който разясни основните параметри, заложени в предложената от ГЕРБ-СДС управленска програма в сектор „Правосъдие“.

„Изминалите седем месеца показаха абсолютната неспособност на партиите, именуващи себе си „промяна“, да осъществят дори една смислена политика по линия на правосъдната реформа“, отчете Димитър Стоянов.

„В нашата програма са заложени серия от мерки, които целят да въведат цялостно електронно правосъдие, да модернизират наказателното и административно-наказателното законодателство, да намалят натовареността на съдилищата с цел бързо и навременно правосъдие и да създадат работещ механизъм за отговорността на главния прокурор“, посочи кандидат-депутатът някои от акцентите в програмата.⁣

Юристът коментира и правосъдието за деца, което е от съществено значение за обществото и важен приоритет за ГЕРБ-СДС. ⁣

Той отбеляза, че все по-често ставаме свидетели на престъпления, извършени от деца, включително насилие на деца върху деца. По думите му е изключително важно тази тенденция да бъде променена. ⁣

„Ето защо ГЕРБ-СДС ще работи за разработване и подлагане на широко обществено обсъждане на нов закон, който да отмени действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от 1958 година и да предложи адекватни мерки за превенция и предотвратяване на криминалните прояви на малолетни и непълнолетни“, обясни Стоянов.

Той допълни, че в програмата на ГЕРБ-СДС е обърнато сериозно внимание и върху разработването и прилагането на единна методология за извънсъдебно решаване на родителски конфликти, която да включва привличането на медиатор между страните в семеен спор. С това се цели преодоляване на противопоставянето между родителите и дългосрочно поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на решаването на спора.

Освен това са предвидени допълнителни инвестиции в Института по правосъдие с цел гарантиране на най-високо ниво на подготовка на съдии, прокурори, следователи и юрисконсулти, подчерта кандидатът за народен представител от 24 МИР София.

„Ние сме отговорна политическа сила, която не разглежда управлението на държавата като стартъп, обучение за работа или експеримент. За нас всички реформи трябва да се осъществяват след широк кръг от консултации с всички заинтересовани страни – институции, академична общност, гражданско общество“, категоричен е Димитър Стоянов.

< Назад