31.05.2019

Декларация на ПГ на ПП ГЕРБ

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми народни представители,

 

Едно здраво общество не се създава от институции. Едно здраво общество се създава от децата, от традициите, ценностите и образованието на мислещите поколения. Само тогава институциите градят държава, която създава велики дела в образованието, науката, икономиката, културата, спорта и т.н.

Защо казвам това? Само след един ден е 1 юни, Денят на детето. Това е ден, в който си припомняме обещанията, които сме дали като възрастни и като общество, като семейство и като политици на децата. Защото Денят на детето, огласен от смях, песни и накичен с балони, е нашата отговорност и задължение да осигурим най-доброто образование, здравеопазване, социална подкрепа, възможност за личностно развитие на всяко дете. Каквото и да си говорим, както и да ни затрупва с грижи всекидневието, всяко наше действие е насочено и трябва да бъде насочено към осигуряването на щастливо детство за всеки.

Ако не беше така, нито ние, нито която и да е друга цивилизована и развита страна, нямаше да работи непрекъснато за справяне с проблемите със социалните различия, за осигуряването на равен шанс на децата с различни потребности и от различни обществени групи и за гарантиране запазването на националните и общочовешките ценности. Защото само те осигуряват връзката между различните поколения и ни позволяват да продължим напред и като общество, и като държава.

Няма да изброявам политиките на ГЕРБ в тази посока. Ще си позволя от тази трибуна да кажа, че ние вярваме и работим за това да имаме силно образование и наука. Защото само те ще ни помогнат да опазим традицията  си и да живеем в модерния свят. Само те учат, че свободата и правото на демокрация са изконни права за всеки човек. Не можем да сме силни като нация, ако имаме разрушени семейни ценности и отнети права на семейството и на детето. Ние вярваме и знаем, че без общоприети стандарти в отношенията се раждат пропасти не само между поколенията, но и в самото общество.  В това време на бърза консумация на човешки емоции е важно да научим децата ни да познават и да живеят в ден, в който правото да бъдеш щастлив е закон.

Ние често говорим за модерното образование и за модерния живот, все още вярваме, че то съществува някъде другаде и често изпращаме децата си да го търсят. Взираме се с инатлива упоритост в проблемите и често забравяме да търсим общи решения, водени от желанието си да спорим. Това, знаем, няма да ни направи стабилна нация, в която семейството и децата са основна и неотменна ценност. Това ще направи пътя ни към решаване на предизвикателството да осигурим високо качество на здравеопазването, образованието, кариерното развитие, социалната сигурност и правото на закрила на всяко българско дете в неговия роден дом, дълъг и труден.

Домът е там, където са децата ни. А домът е този, който определя как ще живеем и пътя ни в бъдещето. Затова сме толкова чувствителни по тази тема. Затова често се поддаваме на чужди внушения и изпитваме панически страх, че някой може да посегне на нашия дом. Не бива обаче да се водим от подобен страх, защото няма политика, няма разбиране, няма дори дебат, който да поставя под съмнение правата на децата и на семейството.

Ние вярваме и работим за това, че нацията ни е длъжна да защитава, подкрепя и гарантира правата на децата. Защото само свободни, образовани и изпълнени с лична решимост за по-добър живот млади хора могат да работят за величието на България! Нека не губим време за дребни ежби, а да положим усилия чрез съответните политики с по-бърза стъпка да  решим трайно задачите, предкоито сме изправени: качествено здравеопазване, образование и развитие за всяко дете.

Позволете ми да се обърна към децата и да им пожелая щастливо детство, а на възрастните да не позволяват всекидневието да покрие със забрава чистотата и вярата в душите им!

 

 

< Назад