08.05.2019

Декларация на ПГ на ПП ГЕРБ

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Настоящата сесия на Народното събрание започва в разгара на кампанията за изборите за Европейски парламент, а краят ѝ ще бъде неформално начало на кампанията за изборите за местна власт. Със сигурност това обстоятелство ще се отрази на работата на парламента, който освен законодателен орган е и място за изразяване на политически позиции, сблъсък на идеи и формиране на обществено мнение. Като народни представители от управляващото мнозинство, ние сме длъжни да осигуряваме законодателния процес, който е в основата на провеждането на политики в различни области на обществения живот. В същото време, отвъд предизборните кампании, имаме и ангажимент да гарантираме изпълнението на програмата на правителството, като създаваме нормален ритъм на работа на Народното събрание. Затова, още в началото на тази сесия, от името на ПГ на ГЕРБ, държа да препотвърдя нашия ангажимент към правителството и функционирането на парламента и да дам ясен знак, че активното ни участие в предизборната кампания по никакъв начин няма да попречи на работата ни в пленарна зала и в различните парламентарни комисии.

Парламентът е и мястото, от което опозицията оказва контрол върху управлението и има възможност да заяви своите алтернативни позиции по различни обществени въпроси. В този смисъл сме обезпокоени от продължаващото няколко месеца отсъствие на най-многочислената опозиционна партия БСП. Обезпокоени сме, не защото парламентът е блокиран и не е в състояние да изпълнява задълженията си на законодателен орган. През последните няколко месеца заседанията на Народното събрание се провеждат редовно и законодателната работа се осъществява ритмично. Обезпокоени сме, защото българските граждани, гласували за БСП на последните парламентарни избори, са оставени без своето политическо представителство, а парламентарният дебат и политическият диалог са подменени със самоцелна конфронтация, която се осъществява извън тази зала. Липсата на основната опозиционна сила в парламента не е проблем за мнозинството, а за демократичния процес. Не приемаме тезата, че с присъствието си в парламента БСП легитимира управлението на ГЕРБ и Обединените патриоти. Нашето управление е легитимирано от близо 1,5 милиона български граждани, които са ни подкрепили на последните парламентарни избори и които очакват от нас да изпълняваме предизборните си ангажименти. Припомням, че ГЕРБ е в управлението на страната от позицията на първа политическа сила и това е възможно най-силната легитимация, която може да получи една политическа партия. Защото едно управление не се легитимира от опозицията, а от онези, които са му дали кредит на доверие. Делигитимирането на парламента като място, в което българският народ е представен в своята цялост и многообразие е действие, което руши основите на демокрацията и подкопава устоите на държавността. Подобни действия имат своята политическа цена и тази цена предстои да бъде платена. По този повод, от името на ПГ на ГЕРБ, бих искала да благодаря на народните представители от Обединените патриоти, ДПС, Воля и независимите депутати, за това, че изпълняват ангажиментите към избирателите си съвестно и коректно и с присъствието си тук засвидетелстват своето уважение към парламентаризма и волята на българския народ.

Като част от управляващото мнозинство, ПГ на ГЕРБ не може и няма право да предаде хората, които са избрали настоящото управление. Затова ще продължим да изпълняваме управленската програма, около която се обединихме с коалиционните партньори от Обединените патриоти след изборите от 26 март 2017 година. И през тази парламентарна сесия сред основните ни приоритети ще бъде икономическото развитие на страната, което да гарантира повече  приходи в държавния бюджет, а оттам и възможности за по-високи социални разходи. Ще продължим да полагаме усилия за максимално висока заетост, която да доведе до увеличение на доходите в публичния и частния сектор. Потвърждаваме ангажимента си да не увеличаваме данъците и да продължим успешната политика по отношение на борбата с контрабандата и сивата икономика. Ще продължим да изпълняваме последователно стъпките за присъединяване на страната към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.  Образованието ще продължи да бъде сред основните приоритети на управлението. Стабилността на системата изисква предвидимост и избор на качествено образование за всеки ученик и студент, което да осигури перспектива за личностно развитие. За нас образованието е инвестиция в бъдещето на България, която след години ще се върне през житейския успех на настоящите български деца. Сред приоритетите на ПГ на ГЕРБ за този парламентарен сезон е разглеждането на изменение на Закона за висшето образование, като поправките ще усъвършенстват акредитацията и управлението на висшите училища и ще гарантират по-добро качество на образованието.

Ще поставим силен акцент върху продължаването на реформата в съдебната система. Предстоят изменения на Закона за съдебната власт, които предвиждат развитие на системата на дисциплинарната отговорност на магистратите. Вече заявихме подкрепата си и за развитие на режима за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и Главния прокурор. Нашето убеждение е, че в България не може и не трябва да има недосегаеми граждани, независимо от статута и позицията, която заемат. Ще продължим работата по трите основни процесуални кодекса – Наказателно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс.Предстоят промени в материалното наказателно право за нова наказателна политика, включително надграждане режима на борбата с домашното насилие и защита личните права на жените и децата, чрез изменения в Наказателния кодекс и в Закона за борба с домашното насилие. Ще направим промени  в търговското законодателство  с цел повишаване на правната сигурност на търговския оборот и защита на инвестициите, както на българските търговски дружества, така и на чуждестранните инвеститори. .Ще довършим  проверката по прилагането на новия Антикорупционен закон чрез изготвяне на оценка на въздействието , за да бъдат отразени становищата на всички институции и предложенията за неговото оптимизиране и подобряване

В рамките на настоящото изказване няма как да обхвана всички промени, които ще се случат през настоящата сесия, но мога да кажа, че те ще са в секторите на енергетиката, здравеопазването, транспорта и земеделието.  Обект на особено внимание на парламента ще продължат да бъдат и дейностите, свързани с модернизацията на отбранителните способности, като ратификацията на договора за придобиване на нов тип боен самолет и контрол по изпълнение на проектите за инвестиционни разходи на сухопътни войски и на военноморските ни сили. За нас инвестицията в отбраната не е просто модернизация, но и препотвърждаване на стратегическия избор, който страната ни направи преди 15 години с пълноправното си членство в НАТО.

Уважаеми госпожи и господа,

Като най-голямата парламентарна група в Народното събрание, ние ясно съзнаваме своята отговорност и най-силно усещаме върху себе си тежестта на управлението. В ГЕРБ сме достатъчно самокритични, за да видим собствените си проблеми и достатъчно решителни, за да се опитваме да ги решим бързо и безкомпромисно. Нашето присъствие в парламента не е нито самоцелно, нито е опит да избягаме от проблемите на реалния живот. Наясно сме с политическия факт, че високото обществено доверие е най-важният фактор за ефективното функциониране на една политическа сила. Затова, ще продължим линията на поведение, която ни задължава да съхраняваме доверието на онези български граждани, които са гласували за нас и чрез политически действия да предотвратяваме всеки опит това доверие да бъде разрушено със съмнения за корупция и злоупотреби. Тази линия на поведение в ГЕРБ няма да приключи с деня на изборите. Независимо от изборния резултат, ние ще продължим да демонстрираме висока обществена чувствителност и да реагираме бързо и решително, както чрез законодателни промени, така и чрез личен пример за носене на политическа отговорност. Желанието ни е, по този начин да формираме нов стил на политическо поведение, който стои отвъд рамките на прехода. Надяваме се този стил да бъде възприет и от останалите политически сили, защото само така ще можем да гарантираме пред българския народ, че властта не е привилегия, а отговорност и висок личен ангажимент. За нас, съхраняването на доверието в институциите, а оттам и в демократичния процес, стои над предизборните лозунги, над тяснопартийния интерес и над злободневните политически сблъсъци.

Като управляващо мнозинство, заедно с колегите от Обединените патриоти, ние сме длъжни да загърбим междуличностните  и  междупартийните конфликти и да преодоляваме заедно различията по отношение на политиките, които провеждаме. Ще припомня, че мотото на настоящата управленска конфигурация е „България над всичко”. Това означава, че България е и над дребните спорове, и над изкушенията за печелене на евтини политически дивиденти, и над всеки един от нас. Ние сме длъжни да търсим и да намираме единство по стратегическите за страната въпроси и да бъдем максимално отворени към диалог с опозицията по тези теми. Най-вече – ние сме длъжни да чуваме, да разбираме гласа на обществото и да превръщаме този глас в адекватни политически действия.

В същото време, като отговорна политическа сила, ГЕРБ сме призвани да се противопоставяме последователно и категорично на опитите за дестабилизация на страната и на желанието на определени политико-икономически кръгове да хвърлят българското общество в хаос и безвластие. Знаем, че от осъществяването на подобни революционни и авантюристични сценарии ще спечелят само онези, които не са в състояние да се развиват в нормална среда на ред и законност. Цената за подобни авантюри обаче ще бъде платена както винаги от всички честни и достойни български граждани независимо от техните политически пристрастия и идейните убеждения. Затова и от парламентарната трибуна и в законодателния процес ще се противопоставяме на опитите българското общество да бъде разделено и отслабено. Няма да се поддадем на изкушението да използваме омразата като политически аргумент срещу своите политически опоненти. Разбирането ни за политиката е, че тя трябва да лекува раните на обществото, а не да отваря нови рани.

Желая на всички успешна сесия и Бог да пази България!

 

< Назад