11.02.2019

Даниел Панов: Вече две години образованието е приоритет и на изпълнителната, и на законодателната, и на местната власт

Само по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 общо 624 милиона лева ще бъдат вложени в модернизация на 416 образователни средища в цяла България. 350 милиона лева от тях представляват финансов ресурс за реализация на проектите за образователна инфраструктура на 39-те общини, които са бенефициенти по ОП „Региони в растеж“. Това каза кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ Даниел Панов при откриването на платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом“, чието начало бе дадено от старата столица.

Панов даде пример от Велико Търново за ползата от програмата „Региони в растеж“ - модернизацията на три общински училища и три детски градини. Отделно от това, по други финансови механизми, в старопрестолния град бяха обновени и други училища и детски градини, например ПМГ „Васил Друмев”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”.

По думите на Даниел Панов трябва да бъде отчетена ролята на настоящото правителство, което успя да намери правилните решения с Европейската комисия и да бъдат осигурени допълнителните 213 милиона лева, за да могат проектите на 22 общини за техните училища и детски градини да бъдат реализирани.

„Вече две години образованието е приоритет и на изпълнителната, и на законодателната, и на местната власт. И държавата, и общините работим в тази насока. С инвестициите в образователната сфера, с ръста на заплатите, с увеличаване на възможностите за обучение и квалификация на учителите, с подобренията на материалната база изпълнителната и местната власт работят в синхрон, за да бъде учителската професия атрактивна и мотивираща за хората, които са я приели като своя кауза“, каза още Даниел Панов.

По време на форума, провел се в Аулата на Великотърновския университет, кметът Панов акцентира и върху оптимизирането на връзката между образованието и бизнеса. „Имаме какво да споделим като добри практики и опит за работеща връзка между образование и бизнес. Преди малко повече от три години, заедно с евродепутата Ева Майдел, изготвихме обстоен анализ на пазара на труда, отчитащ нуждите на бизнеса от кадри. В резултат на това, днес вече във великотърновските училища има специализирани паралелки за нуждите на туризма, на хранително-вкусовата промишленост, на дървообработването, на IT-сектора. Добър пример дава и Великотърновският университет“, каза градоначалникът, който е и областен координатор на ГЕРБ-Велико Търново.

 

Великотърновският кмет благодари на организаторите на форума „Европа в нашия дом“, затова, че са избрали началото да бъде поставено именно в старата столица. „Този избор е признание за нас, че усилията, които полагаме за развитието на сферата на просветата, са в правилната посока, а Старата българска столица и в XXI век доказва своята роля като на център на образованието, културата и духовността“, коментира Даниел Панов.

Във Велико Търново на гражданския диалог „Европа в нашия дом“ присъстваха председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, евродепутатът Ева Майдел, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, неговите заместници Таня Михайлова и Деница Сачева, зам.-председателят на образователната комисия в парламента Галя Захариева и колегите й в комисията Станислава Стоянова, Таня Петрова и Венка Стоянова, както и областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова, Ректорът на ВТУ проф. Бонджоло и др.

< Назад