11.08.2021

Дани Каназирева: Промяната, която дойде с новите служебни министри и тяхната работа, не е в интерес на хората

Кариерата край Белащица, общ. Родопи, трябва да спре работа. Нейната дейност застрашава живота и здравето на жителите на населеното място. Това коментира народният представител Дани Каназирева по време на питане към министъра на енергетиката, свързано с работата на кариерата над Белащица. Каназирева попита Андрей Живков ще издаде ли акт за спиране на кариерната дейност на “Европейски пътища“ АД на територията на общ. Родопи, обл. Пловдив и кога? Счита ли, че здравето, живота на населението и опазването на природата са по-важни от икономическите интереси на определени субекти? Народният представител припомни, че въпреки огромните икономически интереси, като областен управител не е направила компромис и е спряла работата на кариерата.
„Още тогава в областната администрация, започнахме работа, за да обосновем дългогодишното спиране на кариерите, защото допускахме, че съдебните решения могат да не са в интерес на населението. В случая трябва да бъдат защитени в максимална степен общeствените интeрeси, като се отчете влиянието на тези дейности върху общественото здраве и околната среда. На първо място това е наличието на питейни водоизточници, които са били ползвани и ще се ползват в бъдеще за водоснабдяване на с. Белaщица“, коментира Дани Каназирева. По думите й в близост до съществуващите кариери има наличие на карстови извори, които водоизточници са застрашени от изчезване, ако кариерната дейност продължи. На второ място, в близост до кариерите, в периметър от 1,5 до 2,5 км, има регистрирани 4 бр. свлачища, от които 1 активно, 2 потенцнални и 1 стабилизирано. Освен това дeйностите по дoбивa, npepaботката, натоварването и експедицията на строителните материали от находищата на подземни богатства в землището нa c. “Белащица” ca източници на шум и значителни прахови емисии, които се емитират в атмосферния въздух. Същите, години наред замърсяват района, застрашават здравето на населението от близките села и влошават условията на живот в тях.
„При този хаос сега в държавата, беше пропуснато ценно време и въпреки изложените по-горе причини кариерата започна отново да работи“, добави каза още Каназирева. По думите й след дадения отговор е ясно само, че служебният министър няма да спре нейната работа.
"Просто ги е страх или фирмата е намерила някъде из София лоби. Това е истината“, изтъкна Каназирева. „Уж трябваше да има промяна. Да, има, но тя не е в обществен интерес. Трудът ни отиде на вятъра, коментира народният представител. Тя беше категорична, че са налице достатъчно основания за преустановяване дейността на кариерата и издаване на нов акт за спиране, който да обхване периода до изтичане и на този концесионен договор.

< Назад