10.07.2020

Александър Ненков към ГЕРБ-Младост: ГЕРБ винаги е работила с лице към хората и в този труден момент трябва да продължим да подхождаме с отговорност към проблемите

Народните представители Александър Ненков, Мария Илиева и Валентин Николов, както и заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и заместник-министъра на спорта Николай Павлов присъстваха на редовна среща на ГЕРБ-Младост.

По време на срещата бе обсъдена актуалната политическа обстановка в страната и предстоящи инициативи на районната структура.

"ГЕРБ винаги е работила с лице към хората и в този труден за страната и света момент трябва да продължим да подхождаме с отговорност към проблемите на всеки един гражданин" - заяви координаторът на ГЕРБ за 23 МИР и народен представител Александър Ненков.

В рамките на дискусията акцент се постави върху предприетите от правителството социални и икономически мерки за справяне с COVID-19, както и предстоящото ключово присъединяване към валутно-обменен механизъм / ERM II/.

"Въпреки сложната обстановка, правителството продължи да работи с ясен хоризонт. И реформите, както в енергетиката, така и в ключови сфери не спряха." - заяви Валентин Николов.

От своя страна заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова представи част от реализиращите се мерки, както и нови такива в социално-икономическата сфера: Близо 40 000 възрастни, хора с увреждания и под карантина ежедневно получават социални и здравни грижи в дома си по операция „Патронажна грижа". 58 хил. лица всеки един им се доставя храна по домовете, в рамките на ЦП "Топъл обяд в условията на извънредна ситуация - 2020 г." От началото на м. юли операция „Краткосрочна подкрепа за заетост" са насочени 40 млн. лв. към транспортния и туристическия бранш. Мярката „Заетост за теб" дава възможност на работодателите да наемат безработни за срок от 3 месеца, като се покрива по една минимална работна заплата и осигуровки на всеки новонает.

< Назад