27.04.2018

График за провеждане на отчетно-изборни общински събрания на ПП ГЕРБ - Велико Търново

Община Дата Масто на провеждане Час
Велико Търново 23.04.2018 г. Голяма зала на Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2 17:00 ч.
Горна Оряховица 25.04.2018 г. Зала №1 на Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5 17:00 ч.
Елена 17.04.2018 г. Залата на Общината, ул. "Иларион Макариоплоски" №24 17:00 ч.
Златарица 27.04.2018 г. Офис на ПП ГЕРБ, ул. "Димитър Палев" №6 17:00 ч.
Лясковец 26.04.2018 г. Залата на Общината, пл. "Възраждане" №1 17:30 ч.
Павликени 24.04.2018 г. НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени, пл. "Свобода" №7 18:00 ч.
Послки Тръмбеш 05.04.2018 г. Залата на Общината, ул. "Черно море" №4 18:00 ч.
Свищов 16.04.2018 г. Зала №1 на Община Свищов, ул. ”Цанко Церковски” №2 17:00 ч.
Стражица 26.04.2018 г. Пенсионерски клуб - гр. Стражица, ул. "Михаил Друмев" №8 18:00 ч.
Сухиндол 20.04.2018 г. Офис на ПП ГЕРБ, ул. "Росица" №91 17:30 ч.

< Назад