Ние сме ГЕРБ - с теб сме по-силни.
Оразмеряване на шрифта:

НИС

Стефан Тодоров Стефан Тодоров
Член на НИС на СГЕРБ
 

Дата на раждане:

18.06.1938г.


Трудов стаж:

Професионална реализация:

от 2007г.
Главен консултант в УМБАЛ “Св.Марина”

от 2006г.
Гост-професор към Медицинския университет – Варна

Октомври 2000г. - Юни 2006г.
Началник на І-ва психиатрична клиника при МБАЛ "Св.Марина"- Варна

от 2006г.

от 1997г.
Професор в Катдерата по психиатрия и медицинска психология.

1981-1997г.
Доцент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ-Варна

1972-1980г.
Асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология, Варна

1970-1972г.
Ординатор в Окръжна психо-неврологична болница-Варна

1964-1969г.
Завеждащ селска здравна служба

Длъжности:

1983 - 2004г.
Член на Академичния съвет на МУ-Варна

1983 - 2004г.
Член на Факултетния съвет на Медицинския факултет

1985 - 1993г.
Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология

1995 - 2004г.
Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология

1999 - 2004г.
Председател на Общото събрание на МУ-Варна

2002г.
Изпълняващ длъжността Декан на новосформирания Медицински факултет –Варна

от 2002г.
Председател на Съюза на учените във Варна

2002 - 2004г.
Председател на Етичната комисия при МБАЛ “Св.Марина” ЕАД-Варна

2002 - 2005г.
Член на Управитнелния съвет на Съюза на учените в България

2003 - 2007г.
Член на комисията по медицински науки при ВАК /Висша атестационна комисия/

Повече от 13 години член на СНС по неврология, психиатрия и неврохирургия
Член на националното ръководство на Балканския медицински съюз и Председател на варненския клон
Понастоящем заместник председател на СНС /Специализиран научен съвет/ по неврология и психиатрия

Преподавателска дейност:
Основни лекционни курсове по психиатрия и по медицинска психология със студентите-медици повече от 22 години и свободно избираеми лекционни курсове по: афективни разстройства, психосоматична медицина, съдебна психиатрия и др. Поканен гост-професор на Висбаденската академия по психотерапия – “WIAP”, 2004г.


Образование:

1963г.
Медицински факултет - София
Обща психиатрия
Детско-юношеска психиатрия
Съдебна психиатрия


Допълнителни квалификации

2-6.12.2007г.
Международна среща по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, споделяне на опит от отлично минала инспекция на FDA, спонсорирана от OTSUKA, Феникс, Аризона (САЩ)

11-14.10.2007г.
Международна среща по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, споделяне на опит от отлично минала инспекция на FDA, спонсорирана от OTSUKA, Лисабон (Португалия)

16-19.01.2007г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, 16-19.01.2007 – Маракеш (Мароко)

8-11.03.2006г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Прага (Чехия)

1-4.12.2005г.
Европейски метаболитен мастер-клас, Дъблин /Ирландия/

27-30.05.2005г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Виена (Австрия)

18-20.02.2005г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Париж (Франция)

2-6.02.2005г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Канкун (Мексико)

26-28.01.2005г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Будапеща (Унгария)

9-11.09.2004г.
Mеждународен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Барцелона (Испания)

6-05.2004г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Краков (Полша).

10-13.03.2004г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Рим (Италия)

22-25.01.2004г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Монтрьо (Швейцария)

18-21.01.2004г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Виена (Австрия)

4-7.11.2003г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Цюрих (Швейцария)

6-11.11.2001г.
Международен курс, посветен на ефективността и безопасността на Zyprexa, организиран от Eli-Lilly, Атина (Гърция)

18-22.10.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Монтрьо (Швейцария)

3-8.09.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Ница (Франция)

15-18.07.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Будапеща (Унгария)

1-4.05.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Маями (САЩ)

8-13.02.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Виена (Австрия)

15-19.01.2001г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Осло (Норвегия)

3-6.12.2000г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Виена (Австрия)

13-17.11.2000г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Атина (Гърция)

13-17.05.2000г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Рим (Италия)

5-9.10.1999г.
Международен курс, посветен на ефективността и безопасността на Zyprexa, организиран от Eli-Lilly, Париж (Франция)

12-15.06.1999г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Виена (Австрия)

7-11.07.1998г.
Международен курс, посветен на ефективността и безопасността на Leponex, организиран от Novartis, Лондон (Англия)

1-3.03.1998г.
Международен обучителен курс по изследване на ефективността и безопасността на психотропни медикаменти, Прага (Чехия)

Специализации:
Будапеща (Унгария) -  1974г.
Москва  (Русия) -  1978г.
Париж  (Франция) -  1985г.
Листал, Базел,  Цюрих, Лозана и Женева  (Швейцария) – 1992 г.
Базел и Женева (Швейцария) - 1998г.


Постижения и награди:

170 доклади, съобщения и публикации, от които 97 публикувани в пълен размер в научни списания и сборници у нас и в чужбина.

Автор на една самостоятелна монография и съавтор на 11 учебници, ръководства и монографии /вж. приложения списък/. За участие в монографията “Ранняя диагностика психических заболевании”, Киев, “Здоровья”, 1989г. награден от Президиума на Украинското републиканско научно общество на невропатолозите и психиатрите с премията на името на акад. В.П.Протопопов през 1990г.

Член на научни редколегии
"Etudes psychiatriques" - Suisse "Sante mentale au Quebec” – Canada ”Неврология, психиатрия и неврохиругия” /в част от периода, когато излизаше/ "Психосоматична медицина" “Рецептор” – Български психиатричен журнал “Scripta scientifica medica” Председател на редколегията на Известия на Съюза на учените - Варна

Почетен член на Висбаденската академия по психотерапия – “WIAP” Societe medico-psychologique – France Дружество на психиатрите и невролозите, говорещи френски език Българска психиатрична асоциация Балкански медицински съюз Българско психосоматично дружество Председател на варненския клон на Съюза на учените в България

Участие в множество регионални, национални, европейски и световни научни симпозиуми, конференции и конгреси; по-значими международни:
Х Световен конгрес по психиатрия, 23-28 август, 1996г. – Мадрид (Испания) VI Световен конгрес по биологична психиатрия, 22-27 юни, 1997г. – Ница (Франция) ХХІ Европейски конгрес по психиатрия, 12-16 юли, 1998г. - Глазгоу (Англия) ІХ Конгрес на Европейската психиатрична асоциация, 20-24 семптември, 1998г. - Копенхаген (Дания) 152 Конгрес на Американската психиатрична асоциация, 17-23 май, 1999г. – Вашингтон /САЩ/ ХІ Световен конгрес по психиатрия, 6-11 август, 1999г. – Хамбург (Германия) ХХІІ Европейски конгрес по психиатрия, 9-13 юли, 2000г. – Брюксел (Белгия) Х Конгрес на интернационалната психогериатрична асоциация, 9-14 септември, 2001г. - Ница (Франция) ХV Годишен конгрес на Европейското дружество по невро-психофармакология, 21-24 септември, 2002г. – Барселона (Испания) 156 Конгрес на Американската психиатрична асоциация, 17-23 май, 2003г. – Сан Франциско (САЩ) XVI Европейски конгрес по психофармакология, 20-24 септември, 2003г. - Прага (Чехия) XII Конгрес на Европейската психиатрична асоциация, 14-18 април, 2004г. – Женева (Швейцария). XXIV Конгрес по психофармакология на CINP, 20-24 юни, 2004г. – Париж (Франция). XIII Конгрес на Европейската психиатрична асоциация /АЕР/, 2-6 април, 2005г. - Мюнхен /Германия/ VIII Световен конгрес по биологична психиатрия, 28 юни – 3 юли, 2005г. - Виена /Австрия/. ХVІІІ Европейски конгрес по невропсихиатрия, 21-25 октомври, 2005г. - Амстердам /Холандия/. ХІV Конгрес на Европейската психиатрична асоциация, 4-8 март, 2006г. - Ница /Франция/. ХІХ Конгрес на Европейския колеж по психофармакология, 16-20 септември, 2006г. – Париж /Франция/. Международен Конгрес на Световната Психиатрична Асоциация , 28 ноември – 1 декември, 2007г. – Мелбърн /Австралия/.